Informacje dla rodziców na rok szkolny 2018/2019

Godziny lekcyjne

1) 8:00 - 8:45
2) 8:55 - 9:40
3) 9:50 - 10:35
4) 10:50 - 11:35
5) 11:45 - 12:30
6) 12:50 - 13:35
7) 13:45 - 14:30


Informacje dla rodziców

Ogólne informacje dla rodziców(wkrótce)

Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Świdnicy
ul. Ogrodowa 36 66-008 Świdnica

PKO BANK POLSKI SA

77 1020 5402 0000 0202 0371 7071

Zasady wydawania obiadów

ZASADY WYDAWANIA OBIADÓW
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ŚWIDNICY

1.    Warunkiem korzystania z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej jest dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie.
2.    Wpłaty za obiad na dany miesiąc należy dokonać do 15 każdego miesiąca (data zaksięgowania na koncie szkoły) w takim terminie, aby pieniądze wpłynęły do 16 każdego miesiąca.
3.    Brak zaksięgowanej wpłaty do 16 dnia każdego miesiąca będzie równoznaczny z rezygnacją  korzystania z obiadów.
4.    Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi -  3 zł,  dla dziecka z oddziału przedszkolnego - 1,50zł.

Opłaty za miesiąc wrzesień 15 dni (10.09 - 28.09)

  • Przedszkole - 22,5 zł;
  • Szkoła - 45 zł;
  • Płatne do 15 września.

Wpłaty prosimy dokonać na konto bankowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Świdnicy:
PKO BANK POLSKI
NR 
63 1020 5402 0000 0602 0382 1402
z podaniem w tytule płatności następujących danych:
imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc korzystania z obiadów i rodzaj opłaty (opłata za obiad)

Warunki ubezpieczenia 2018/2019

Rada Rodziców na rok szkolny 2018/2019 wybrała ubezpieczenie firmy AVIVA.

1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)
2. Informacja dotycząca zakresu ubezpieczenia - składka 46zł
3. Informacja na temat sposobu zgłaszania szkody
4. Formularz zgłoszenia szkody

Rekrutacja 2018/2019

Podanie do przedszkola [plik.pdf]

Podanie do szkoły podstawowej [plik.pdf]


Terminy i tematyka zebrań z rodzicami

Pobierz plik  (wkrótce)

Logo Zespołu Szkolno-Przedszkolnego