Informacje dla rodziców na rok szkolny 2017/2018

Godziny lekcyjne

1) 8:00 - 8:45
2) 8:55 - 9:40
3) 9:50 - 10:35
4) 10:50 - 11:35
5) 11:45 - 12:30
6) 12:50 - 13:35
7) 13:45 - 14:30

Informacje dla rodziców

Ogólne informacje dla rodziców [.pdf]

Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Świdnicy
ul. Ogrodowa 36 66-008 Świdnica

PKO BANK POLSKI SA

77 1020 5402 0000 0202 0371 7071

Zasady wydawania obiadów

ZASADY WYDAWANIA OBIADÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY

1.    Warunkiem korzystania z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej jest dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie.
2.    Wpłaty za obiad na dany miesiąc należy dokonać do 15 każdego miesiąca (data zaksięgowania na koncie szkoły) w takim terminie, aby pieniądze wpłynęły do 16 każdego miesiąca.
3.    Brak zaksięgowanej wpłaty do 16 dnia każdego miesiąca będzie równoznaczny z rezygnacją  korzystania z obiadów.
4.    Zgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie należy dokonać w dniu poprzedzającym nieobecność do godziny 8:30.
5.    Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi -  2,80zł,  dla dziecka z oddziału przedszkolnego - 1,40zł.

Zmiana konta bankowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy

PKO Bank Polski SA
63 1020 5402 0000 0602 0382 1402
Konto już jest aktywne.

Poprzednie konto pozostaje aktywne do końca listopada 2017 r.

Opłaty za miesiąc grudzień 2017r.
 

przedszkole - 24 zł
szkoła - 48 zł

Wpłaty prosimy dokonać na konto bankowe
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy:
PKO BANK POLSKI
NR 
63 1020 5402 0000 0602 0382 1402
z podaniem w tytule płatności następujących danych:
imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc korzystania z obiadów i rodzaj opłaty (opłata za obiad)

Warunki ubezpieczenia 2017/2018

Warunki ubezpieczenia -  obejrzyj dokument [.pdf]


Rekrutacja 2017/2018

Podanie do przedszkola [plik.pdf]

Podanie do szkoły podstawowej [plik.pdf]

ROZPOCZĘŁY SIĘ ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW

I ICH RODZICÓW Z TERENU GMINY ŚWIDNICA

Od 1 września 2017r. naszym przyszłym uczniom i ich rodzicom oferujemy:

                    indywidualne podejście do ucznia;

                    wysoki poziom zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia szkoły w postaci tablic interaktywnych, programów multimedialnych, pracowni komputerowej;

                    zajęcia z religii i etyki,

                    naukę języków obcych:

·                    j. angielskiego od klasy 1 SP;

·                    j. niemieckiego od klasy 4 SP;

                    bogatą ofertę kół zainteresowań dla uczniów realizowanych między innymi w ramach projektu EFS „Świat Nauki”;

                    zajęcia rozwijające talenty i zdolności naszych wychowanków;

                    zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;

                    zajęcia rewalidacyjne;

                    opiekę pedagogiczną i psychologiczną;

                    opiekę logopedyczną,

                    gimnastykę korekcyjną,

                    zajęcia wychowania fizycznego w sali gimnastycznej oraz hali sportowej;

                    naukę pływania, (dla klas 2 i 3 SP);

                    codzienną opiekę pielęgniarki szkolnej;

                    darmową opiekę świetlicy od godz. 7:30 do godz. 16:30;

                    obiady;

                    dziennik elektroniczny (nowość od roku szkolnego 2017/2018);

                    koło teatralne (wyjazdy do teatru, szkół, przedszkoli, konkursy ProArte);

                    szkolny wolontariat;

                    sportowe zajęcia pozalekcyjne (SKS);

                    wycieczki rowerowe w ramach działalności Koła Turystycznego Kret;

NASZA SZKOŁA JEST OTWARTA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW

I ICH RODZICÓW PRZEZ 365 DNI W ROKU!!! ZAPRASZAMY!!!
Terminy i tematyka zebrań z rodzicami

Pobierz plik [*.pdf]

Logo Szkoły Podstawowej