Informacje dla rodziców na rok szkolny 2017/2018

Godziny lekcyjne

1) 8:00 - 8:45
2) 8:55 - 9:40
3) 9:50 - 10:35
4) 10:50 - 11:35
5) 11:45 - 12:30
6) 12:50 - 13:35
7) 13:45 - 14:30

Informacje dla rodziców

Ogólne informacje dla rodziców [.pdf]

Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Świdnicy
ul. Ogrodowa 36 66-008 Świdnica

PKO BANK POLSKI SA

77 1020 5402 0000 0202 0371 7071

Zasady wydawania obiadów

ZASADY WYDAWANIA OBIADÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY

1.    Warunkiem korzystania z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej jest dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie.
2.    Wpłaty za obiad na dany miesiąc należy dokonać do 15 każdego miesiąca (data zaksięgowania na koncie szkoły) w takim terminie, aby pieniądze wpłynęły do 16 każdego miesiąca.
3.    Brak zaksięgowanej wpłaty do 16 dnia każdego miesiąca będzie równoznaczny z rezygnacją  korzystania z obiadów.
4.    Zgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie należy dokonać w dniu poprzedzającym nieobecność do godziny 8:30.
5.    Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi -  3 zł,  dla dziecka z oddziału przedszkolnego - 1,50zł.

Zmiana konta bankowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy

PKO Bank Polski SA
63 1020 5402 0000 0602 0382 1402
Konto już jest aktywne.

Opłaty za miesiąc czerwiec 2018 r.
 
przedszkole -  21 zł
szkoła - 42 zł

14 dni

(do 21 czerwca włącznie)Wpłaty prosimy dokonać na konto bankowe
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy:
PKO BANK POLSKI
NR 
63 1020 5402 0000 0602 0382 1402
z podaniem w tytule płatności następujących danych:
imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc korzystania z obiadów i rodzaj opłaty (opłata za obiad)

Warunki ubezpieczenia 2017/2018

Warunki ubezpieczenia -  obejrzyj dokument [.pdf]


Rekrutacja 2017/2018

Podanie do przedszkola [plik.pdf]

Podanie do szkoły podstawowej [plik.pdf]

ROZPOCZĘŁY SIĘ ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW

I ICH RODZICÓW Z TERENU GMINY ŚWIDNICA

Od 1 września 2017r. naszym przyszłym uczniom i ich rodzicom oferujemy:

                    indywidualne podejście do ucznia;

                    wysoki poziom zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia szkoły w postaci tablic interaktywnych, programów multimedialnych, pracowni komputerowej;

                    zajęcia z religii i etyki,

                    naukę języków obcych:

·                    j. angielskiego od klasy 1 SP;

·                    j. niemieckiego od klasy 4 SP;

                    bogatą ofertę kół zainteresowań dla uczniów realizowanych między innymi w ramach projektu EFS „Świat Nauki”;

                    zajęcia rozwijające talenty i zdolności naszych wychowanków;

                    zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;

                    zajęcia rewalidacyjne;

                    opiekę pedagogiczną i psychologiczną;

                    opiekę logopedyczną,

                    gimnastykę korekcyjną,

                    zajęcia wychowania fizycznego w sali gimnastycznej oraz hali sportowej;

                    naukę pływania, (dla klas 2 i 3 SP);

                    codzienną opiekę pielęgniarki szkolnej;

                    darmową opiekę świetlicy od godz. 7:30 do godz. 16:30;

                    obiady;

                    dziennik elektroniczny (nowość od roku szkolnego 2017/2018);

                    koło teatralne (wyjazdy do teatru, szkół, przedszkoli, konkursy ProArte);

                    szkolny wolontariat;

                    sportowe zajęcia pozalekcyjne (SKS);

                    wycieczki rowerowe w ramach działalności Koła Turystycznego Kret;

NASZA SZKOŁA JEST OTWARTA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW

I ICH RODZICÓW PRZEZ 365 DNI W ROKU!!! ZAPRASZAMY!!!
Terminy i tematyka zebrań z rodzicami

Pobierz plik [*.pdf]

Logo Szkoły Podstawowej