Informacje dla rodziców na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018

Godziny lekcyjne

1) 8:00 - 8:45
2) 8:55 - 9:40
3) 9:50 - 10:35
4) 10:50 - 11:35
5) 11:45 - 12:30
6) 12:50 - 13:35
7) 13:45 - 14:30

Informacje ogólne dla rodziców

1.  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

2. TERMINY SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

3. TERMINY  ZEBRAŃ Z RODZICAMI

4. TERMINY  POSIEDZEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH

5. INNE WAŻNE INFORMACJE

Informacje ogólne -  zobacz dokument [.pdf]

Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Świdnicy
ul. Ogrodowa 36 66-008 Świdnica
Bank Zachodni WBK S.A.
79 1090 1636 0000 0000 6202 0935

Zasady wydawania obiadów

ZASADY WYDAWANIA OBIADÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY

1.    Warunkiem korzystania z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej jest dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie.
2.    Wpłaty za obiad na dany miesiąc należy dokonać do 15 każdego miesiąca (data zaksięgowania na koncie szkoły) w takim terminie, aby pieniądze wpłynęły do 16 każdego miesiąca.
3.    Brak zaksięgowanej wpłaty do 16 dnia każdego miesiąca będzie równoznaczny z rezygnacją  korzystania z obiadów.
4.    Zgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie należy dokonać w dniu poprzedzającym nieobecność do godziny 8:30.
5.    Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi -  2,80zł,  dla dziecka z oddziału przedszkolnego - 1,40zł.

Opłaty za miesiąc luty 2017r. 

12 dni

przedszkole - 16,80 zł
szkoła - 33,60 zł

koszt jednego obiadu dla ucznia to 2,80zł
dla przedszkolaka 1,40złWpłaty prosimy dokonać na konto bankowe

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy:
PKO BANK POLSKI
NR 67 1020 5402 0000 0302 0158 6403

z podaniem w tytule płatności następujących danych:
imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc korzystania z obiadów i rodzaj opłaty (opłata za obiad)

Warunki ubezpieczenia 2016/2017

Warunki ubezpieczenia -  obejrzyj dokument [.pdf]

Ogólne warunki ubezpieczenia -  obejrzyj dokument [.pdf]

Rekrutacja 2017/2018

Podanie do przedszkola [plik.pdf]

Podanie do szkoły podstawowej [plik.pdf]

Terminy i tematyka zebrań z rodzicami

Pobierz plik [*.pdf]

Loga Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum