Zapisy do szkoły na rok szkolny 2018/2019


Rekrutacja 2018/2019 lista przyjętych dzieci do Oddziału Przedszkolnegozobacz listę przyjętych dzieci

Rekrutacja 2018/2019 lista przyjętych dzieci do klasy 1zobacz listę przyjętych dzieci

Rekrutacja 2018/2019

Zarządzenie nr 7/ 2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy

z dnia 02.03.2018 r.

w sprawie:  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych i klasy I w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II i Filii w Koźli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.


Na podstawie zarządzenia nr 24/2018 Wójta Gminy Świdnica z dnia 28 lutego 2018r. wprowadza się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.


Oddział Przedszkolny

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza
dziecko.

Złożenie deklaracji - od 5 marca 2018 r. do 9 marca 2018 r.


Deklaracja kontunuowania wychowania przedszkolnego [plik.pdf]


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.

Złożenie wniosku/podania - od 12 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r.


Podanie do przedszkola [plik.pdf]

Szkoła Podstawowa

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.

Złożenie wniosku/podania - od 12 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r.

Podanie do szkoły podstawowej [plik.pdf]

Harmonogram rekrutacji [plik.pdf]


ROZPOCZĘŁY SIĘ ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW

I ICH RODZICÓW Z TERENU GMINY ŚWIDNICA

Od 1 września 2018r. naszym przyszłym uczniom i ich rodzicom oferujemy:

                    indywidualne podejście do ucznia;

                    wysoki poziom zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia szkoły w postaci tablic interaktywnych, programów multimedialnych, pracowni komputerowej;

                    zajęcia z religii i etyki,

                    naukę języków obcych:

·                    j. angielskiego od klasy 1 SP;

·                    j. niemieckiego od klasy 4 SP;

                    bogatą ofertę kół zainteresowań dla uczniów realizowanych między innymi w ramach projektu EFS „Świat Nauki”;

                    zajęcia rozwijające talenty i zdolności naszych wychowanków;

                    zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;

                    zajęcia rewalidacyjne;

                    opiekę pedagogiczną i psychologiczną;

                    opiekę logopedyczną,

                    gimnastykę korekcyjną,

                    zajęcia wychowania fizycznego w sali gimnastycznej oraz hali sportowej;

                    naukę pływania, (dla klas 2 i 3 SP);

                    codzienną opiekę pielęgniarki szkolnej;

                    darmową opiekę świetlicy od godz. 6:45 do godz. 16:30;

                    obiady;

                    dziennik elektroniczny;

                    koło teatralne (wyjazdy do teatru, szkół, przedszkoli);

                    szkolny wolontariat;

                    sportowe zajęcia pozalekcyjne (SKS);

                    wycieczki rowerowe w ramach działalności Koła Turystycznego Kret;

NASZA SZKOŁA JEST OTWARTA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW

I ICH RODZICÓW PRZEZ 365 DNI W ROKU!!! ZAPRASZAMY!!!