Indywidualizacja nauczania

Informacje ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Świdnica

W październiku 2012 r. rozpoczęła się realizacja projektu, którego beneficjentem jest Gmina Świdnica, pn. Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Świdnica.

Dzięki projektowi 76 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świdnicy i Szkoły Podstawowej w Słonem uczestniczy w dodatkowych zajęciach (łącznie 480 jednostek lekcyjnych):

- dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

- logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

- gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,

- rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – języki obce dla dzieci, język angielski

- rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Zajęcia te będą realizowane do końca roku szkolnego 2012/2013. W ramach projektu zakupione zostaną specjalistyczne pomoce dydaktyczne, materiały biurowe oraz urządzenia multimedialne – laptopy i tablica interaktywna. Będą wykorzystane do realizacji zajęć w ramach projektu, a po jego zakończeniu zostaną na wyposażeniu gminnych placówek oświatowych.