Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca: Joanna Tyrlik

Skarbnik: Agnieszka Michalczyk

Sekretarz: Anna Lisowska-Hawrylczak

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy

[zobacz regulamin]

Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Świdnicy
ul. Ogrodowa 36 66-008 Świdnica

PKO BANK POLSKI SA

77 1020 5402 0000 0202 0371 7071

·