Obiady w szkole

Opłaty bieżąceOpłaty za miesiąc marzec 2019 r.
 
przedszkole -  31,5 zł
szkoła - 63 zł

21 dni


Wpłaty prosimy dokonać na konto bankowe

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy:
PKO BANK POLSKI
NR 
63 1020 5402 0000 0602 0382 1402
z podaniem w tytule płatności następujących danych:
imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc korzystania z obiadów i rodzaj opłaty (opłata za obiad)

Zasady wydawania obiadów

ZASADY WYDAWANIA OBIADÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY

1.    Warunkiem korzystania z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej jest dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie.
2.    Wpłaty za obiad na dany miesiąc należy dokonać do 15 każdego miesiąca (data zaksięgowania na koncie szkoły) w takim terminie, aby pieniądze wpłynęły do 16 każdego miesiąca.
3.    Brak zaksięgowanej wpłaty do 16 dnia każdego miesiąca będzie równoznaczny z rezygnacją  korzystania z obiadów.
4.    Zgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie należy dokonać w dniu poprzedzającym nieobecność do godziny 8:30.
5.    Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi -  3 zł,  dla dziecka z oddziału przedszkolnego - 1,50zł.


·