Informacje logopedy szkolnego

Rok szkolny 2018/2019

Poniedziałek: 8:00 - 11:00

Wtorek: 7:50 – 14:30 

Środa: 8:00 – 14:30 

Czwartek: 8:00 – 14:30W naszej szkole od 2007 roku utworzony został etat logopedy. Funkcję tę pełni mgr Sylwia Madera. Opieką logopedyczną objęte są dzieci z przedszkola w Świdnicy, Koźli oraz uczniowie klas I - III w SP w Świdnicy. We wrześniu przeprowadzane są badania przesiewowe mające na celu sprawdzenie rozwoju mowy, słuchu fonematycznego, fizjologicznego, zaburzeń i wad wymowy. Uczniowie kierowani są również na konsultacje specjalistyczne do neurologa, psychologa, laryngologa, ortodonty lub audiologa. Dzieci u których stwierdzono wadę wymowy, uczestniczą w terapii logopedycznej.

Kim jest logopeda?

To terapeuta zajmujący się pomocą dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wadami wymowy takimi jak: seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, jąkanie. Zadaniem logopedy szkolnego jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad w trakcie terapii logopedycznej.

W ostatnich latach systematycznie wzrasta liczba dzieci z wadami wymowy. Na podstawie diagnozy logopedycznej do najczęściej spotykanych wad zalicza się:

 • Seplenienie międzyzębowe - podczas artykulacji głosek syczących (s,z,c,dz) język wsuwany jest między zęby;
 • Seplenienie proste - czyli zamiana głosek szumiących (sz,ż,cz,dż) na syczące (s,z,c,dz) np. zamiast szafa - safa, czapka - capka
 • Bezdźwięczność całkowita lub częściowa, wymawianie głosek dźwięcznych (g,b,d,z, w,dz) jak bezdźwięcznych (k,p,t,s,f,c) np. woda - fota, zegar - sekar;
 • Rotacyzm - brak artykulacji głoski r lub jej deformacja;
 • Artykulacja zmiękczona głosek syczących np. sanki - sianki, zupa - ziupa, cebula - ciebula;
 • Artykulacja twarda głosek miękkich np. ciasto - casto, siano - sano, nie - ne
 • Wymowa niedbała spowodowana brakiem otwierania ust przy mówieniu, zaciśnięciem szczęk, co powoduje, że mowa jest niewyraźna i niezrozumiała.
 • Korekcja wad wymowy polega na:

  Gabinet logopedyczny wzbogacany jest w wartościowe pomoce i programy multimedialne, które uatrakcyjniają zajęcia. Na zajęcia zapraszani są rodzice, aby mogli kontynuować ćwiczenia usprawniające w domu. Ćwiczenia zapisywane są w zeszytach wraz z codziennym kalendarzykiem, co pomaga w systematyczności terapii. Sukces terapii zależy od w większej części od codziennej, systematycznej pracy rodziców z dzieckiem. Dzięki niej dziecko nauczy się prawidłowo mówić, pisać i czytać. Powodzenia!

  Gabinet logopedy mieści się w sali 32 ( I piętro)

  Logopeda-emisjolog

  mgr Sylwia Madera