BIBLIOTEKA SZKOLNA

Opiekun - Renata Szymula

Kącik zawodoznawczy

Preorientacja zawodowa w Zespole Szkół w Świdnicy ma solidne podstawy. Z racji bliskiego kontaktu z uczniami jako pracownik biblioteki poznaję obawy towarzyszące uczniom gimnazjum w podejmowaniu decyzji o przyszłości. Widzę, jak przypadkowe bywają decyzje, które zaważyć mogą o przyszłości. Stykając się na co dzień z tym problemem postanowiłam wspomagać młodzież w decyzjach wyboru poziomu kształcenia i zawodu Studiując literaturę przedmiotu przekonałam się, że w wielu krajach Unii Europejskiej istnieje cały złożony system informacji i poradnictwa zawodowego, który jest np. w Niemczech czy Francji pełnoprawnym składnikiem systemu edukacyjnego. Opierając się na podobnych przesłankach Fundacja Edukacyjna Perspektywy wystąpiła z inicjatywą budowania Szkolnych Ośrodków Kariery. Są one niezbędne w liceach. W naszej szkole dostrzegliśmy w SZOK-u szansę na usystematyzowanie naszych dotychczasowych działań. Nasz Szkolny Ośrodek Kariery działa od wielu już lat. Jego opiekunem jest pedagog szkolny pani Eliza Wiszniewska, a z ramienia biblioteki Renata Szymula.

Nasza biblioteka rozumiana jako centrum informacyjne spełnia następujące zadania:

Wśród wielu zadań realizowanych przez bibliotekę jest przede wszystkim gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących kształcenia i możliwościach zatrudnienia. Poszerzyliśmy zakres działania o szeroko rozumianą preorientację zawodową.

W bibliotece gimnazjum jest wyodrębniony punkt informacji zawodowej. Posiadamy bazę w postaci komputerów dostępem do Internetu, drukarkę, skaner i kopiarkę. Obok komputerów znajduje się stojak z ulotkami, broszurami informującymi o ciekawych szkołach znajdujących się w naszym regionie. W bibliotece znajduje się odrębny dział z literaturą z poradnictwa zawodowego, w którym uczniowie mogą przeglądać ciekawą literaturę na ten temat. Nad komputerami widnieje tablica, na której wywieszone są plakaty i informacje o ciekawych szkołach województwa lubuskiego.

Działania nasze zmierzają do tego, aby w bibliotece szkolnej uczeń mógł uzyskać pełną informację na interesujący go temat - planowanie przyszłości zawodowej.

Naszą bazę informacyjną stanowią informatory o szkołach województwa lubuskiego, foldery, ulotki, broszury, zdjęcia, plakaty, informatory o zawodach, testy do badań predyspozycji zawodowych. Wykorzystywane są zbiory audiowizualne: kasety wideo, oferty szkół na CD-ROM-ach. Uczniowie mogą korzystać z Internetu jako źródła wiedzy nie tylko o ofertach szkół, ale i o instytucjach centralnych czy stowarzyszeniach. Śledzimy informacje o organizowanych przez władze samorządowe, kuratoria przedsięwzięciach, takich jak targi pracy, giełdy edukacyjne, dni otwarte, targi książki, targi produktów multimedialnych.

Zgromadzone informacje mają wspomóc uczniów nauczycieli w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.