BIBLIOTEKA SZKOLNA

Opiekun - Renata Szymula

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2017/2018

[zobacz szczegóły planu...]

I. Profilaktyczne zebranie z rodzicami na temat roli książki w życiu młodego człowieka.

Na zebraniu z rodzicami, które odbyło się  24.10.2017 r. został przeczytany rodzicom przez wychowawców 

referat pani Beaty Maciaszek nt. ,,Wpływ czytelnictwa na rozwój osobowości dzieci i młodzieży".

[poczytaj o  zaletach czytania...]

II. Wydarzenia szkolne promujące czytelnictwo z udziałem uczniów:

 • Ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie – „Wesele” S. Wyspiańskiego
 • Szkolny konkurs o życiu i twórczości S. Wyspiańskiego
 • Ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom – czyta też świetlica”
 • Cykliczna impreza szkolna „Czytanie łączy pokolenia”
 • Lekcje biblioteczne w ramach edukacji czytelniczo-medialnej
 • „Czytanie jest cool” – konkurs na znajomość lektur szkolnych
 • Szkolny konkurs na najlepszą recenzję ostatnio przeczytanej książki
 • Konkurs ortograficzny dla klas II i III Gimnazjum
 • Konkurs znajomości lektur dla klas III Gimnazjum
 • XIV Edycja Bibliotecznego Konkursu, Ortograficznego, etap klas II-III Gimnazjum o tytuł ,, Mistrza Ortografii Gimnazjum"

 „Czytanie jest cool” – konkurs na znajomość lektur szkolnych


Konkurs literacki pod hasłem ,,Czytanie jest cool”

 

04.12.2017 r odbył się konkurs pod hasłem ,,Czytanie jest cool”. Zadaniem uczniów było napisanie wypracowania na temat ,,Która z lektur wywarła na Tobie na tyle duże wrażenie, iż z pewnością będzie drogowskazem w Twojej przyszłości? Uzasadnij swój wybór”.

 

Najciekawszą pracę napisała uczennica kl.III A Paulina Szeląg.

CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA

Przeprowadzono akcję pod hasłem ,,Czytanie łączy pokolenia". Zaproszeni goście czytali uczniom na lekcjach dany utwór od początku dla zainteresowania treścią.

Lp.

Data

Kl.

Tytuł utworu

Czytający

1.

16.11.17

II B

Zemsta

Renata Szymula

(nauczyciel - bibliotekarz)

2.

15.12.17

III A

Dziewczęta z Nowolipek

Kinga Klocek, Hanna Kuchta

(uczennice kl. VII a)

3.

15.12.17

III B

Pamiętnik z powstania

warszawskiego

Jerzy Korman

(dziadek ucznia kl. II Kacpra Mielczarka, emerytowany nauczyciel, dyrektor szkoły)

4.

15.12.17

II A

Oda do młodości

Bożena Trubiłowicz

(kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Świdnicy)

XIV Edycja Bibliotecznego Konkursu, Ortograficznego, etap klas II-III Gimnazjum
 o tytuł ,, Mistrza Ortografii Gimnazjum"


KONKURS ORTOGRAFICZNY

 04.12.2017 rw ramach XIII edycji Bibliotecznego Konkursu Ortograficznego przeprowadzono wśród uczniów klas gimnazjum konkurs ortograficzny o tytuł  ,,Mistrza Ortografii Gimnazjum”. Wzięło w nim udział ośmiu uczestników

 I miejsce i tytuł Mistrza ortografii gimnazjum uzyskała uczennica kl.III A Wiktoria Pańtak.

 

III. Udział uczniów w pozaszkolnych wydarzeniach promujących czytelnictwo:

1) we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Zielonej Górze

a) wycieczka w do WiMBP

b) warsztaty zajęciowe w Mediatece ,,Szklana pułapka"

2) we współpracy z Gminą Biblioteką Publiczną w Świdnicy

3) konkurs „Czytanie Warte Zachodu” pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty

1) we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Zielonej Górze

a) wycieczka w do WiMBP

Warsztaty zajęciowe

w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze

Lp.

Data

Kl.

Cele

1.

07.12.17

III A

Uczniowie:

Ø  poznają działy WiMBP w Zielonej Górze,

Ø  wiedzą, jakie funkcje spełniają poszczególne działy,

Ø  zapoznają się z działaniem i sposobami wyszukiwania dokumentów w katalogu elektronicznego,

Ø  samodzielnie wyszukują dokumenty w katalogu elektronicznym WiMBP w Zielonej Górze.

Ø  Wyszukują dokumenty w KaRo (Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich)

2.

14.12.17

III B

 

1) we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Zielonej Górze

b) warsztaty zajęciowe w Mediatece ,,Szklana pułapka"

Warsztaty zajęciowe w

Mediatece ,,Szklana pułapka” - filii WiMBP w Zielonej Górze

Lp.

Data

Kl.

Cele

1.

08.12.17

II A

Uczniowie:

Ø  wiedzą, w którym dziale mediateki i jakiego rodzaju można znaleźć dokumenty,

Ø  samodzielne wyszukują wskazane dokumenty,

Ø  poznają ofertę imprez kulturalnych organizowanych

            przez mediatekę

Ø  zapoznają się z działaniem i sposobami wyszukiwania dokumentów w katalogu elektronicznego,

Ø  samodzielnie wyszukują dokumenty w katalogu elektronicznym WiMBP w Zielonej Górze.

Spotkanie autorskie z Bogumiłą Hajdasz


05.12.2017 r. odbyło się spotkanie autorskie zorganizowane z inicjatywy pani kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. Gościem uczniów była pisarka mieszkającą w Świdnicy, pani Bogumiła Hajdasz. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. II i III gimnazjum, panie: Teresa Przykuta (nauczycielka języka polskiego), Renata Szymula (nauczyciel-bibliotekarz), Bożena Trubiłowicz (kierownik GBP w Świdnicy) oraz Adriana Łogożna (nauczyciel-wychowawca świetlicy).

Wspólne spotkanie pani Hajdasz rozpoczęła od przedstawienia się. Krótko opowiedziała o roli, jaką odegrała w jej życiu babcia Józia, która czytała jej bajki do snu. Zaszczepiła w niej miłość do książek i do czytania, gdyż sama znała na pamięć wiele utworów klasycznej literatury polskiej. Autorka zaprezentowała uczniom wydane broszurki ze swoimi wierszami. Pisarka przeczytała uczniom klas II opowiadanie pt. ,,Na dziwnym podwórku”. Uczniowie od razu odgadli, że mowa jest w nim o podwórku przynależnym do plebani. Uczniom klas III zaś pani Hajdasz przeczytała opowiadanie pt. ,,W dziwnym lesie”. Pani Hajdasz podkreśliła, że najbardziej lubi pisać o Świdnicy, która jest bliska jej sercu, jej mała ojczyzna.

Na koniec spotkania uczniowie mogli zdawać gościowi pytania. Panią Bogumiłę bardzo one ucieszyły i chętnie z uczniami porozmawiała. Zachęciła ich do pisania wierszy, opowiadań, książek. Uświadomiła im, że w momencie, gdy poczują, że będą gotowi do tego, by wydać je szerszej publiczności, to żeby z tej przysłowiowej ,,szuflady” wyciągnąć je po to, by podzielić się swoją twórczością z czytelnikami. Wszyscy zrobili sobie wspólne zdjęcie. Uczniowie podziękowali gościowi za miłe spotkanie.

Renata Szymula


IV. Realizacja projektu edukacyjnego w klasach II – III GIM z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej

kl. II – „W kręgu literatury fantasy”
kl. III – „Literatura lat wojny i okupacji”

Godziny pracy biblioteki w roku szkolnym 2017/2018


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016/2017

[zobacz szczegóły planu...]

WARSZTATY ZAJĘCIOWE W MEDIATECE ,,SZKLANA PUŁAPKA"

WiMBP W ZIELONEJ GÓRZE

16 grudnia 2016 r. klasa VI a pojechała się na wycieczkę do Mediateki ,,Szklana pułapka”, która od pięciu lat jest filią Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. Uczniowie dowiedzieli się, że Mediateka jest miejscem spotkań, zabaw, turniejów w gry komputerowe i planszowe, warsztatów, rozmów o muzyce, filmie i fotografii. Można tam również ciekawie spędzać wolny czas grając na przykład na playstation, ale także wypożyczać książki, ebooki, audiobooki, filmy na DVD i płyty muzyczne. Uczniowie dowiedzieli się też, jakie inne działania podejmowane są w Mediatece dla zainteresowanych w celu promowania kultury w Zielonej Górze. W drugiej części spotkania uczniowie uczestniczyli w warsztatach poświęconych wyszukiwaniu informacji w Encyklopedii PWN oraz na Wikipedii i porównywaniu ich. Okazało się, że w encyklopedii znaleźli krótsze wyjaśnienia wielu znaczeń wyszukiwanych haseł, zaś w Wikipedii informacje może i były bardziej szczegółowe, ale nie wszystkie znaczenia były podane.

 

R. Szymula, M. Karpińska-Lizurek

XIII edycja Bibliotecznego Konkursu Ortograficznego

            20 grudnia 2016 r. odbył się konkurs o tytuł ,,Małego mistrza ortografii”. Wzięło w nim udział 11 uczniów klas II-III. Dzieci zmierzyły się z pułapkami ortograficznymi w opowiadaniu pt. ,,Co to będzie?”. I miejsce zdobyła uczennica kl. III a Oliwia Rożniatowska. II miejsce zajęła Nikola Świerkowska, a trzecie Marika Strzelczyk z kl. III b.

            21 grudnia 2016 r. odbyły się ,,Potyczki ortograficzne klas IV – VI”. Każdą klasę reprezentowała dwójka przedstawicieli, uczniowie, którzy na lekcjach języka polskiego najlepiej napisali dyktanda przeprowadzone w okresie od IX – XII. Uczniowie rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach: zagadka, rebus, krzyżówka, rozsypanka wyrazowa, gry dramowe itp. Najwięcej punktów zdobyły uczennice z klasy VI a Maria Kostrzewa i Martyna Rewiako.

R. Szymula, M. Wimońć, M. Węgłowska

Międzyklasowe Rozgrywki Literackie Klas Szóstych

,,Czytam lektury, bo lubię”

 

29.11.2016 r. po pięciu uczniów z klasy VI a i VI b wzięło udział w dwuetapowym konkursie ,,Czytam lektury, bo lubię". Test zawierał po dwa pytania z treści każdej lektury omawianej w klasie IV i V. Po dogrywce z Gustawem Felińskim z VI b, indywidualnie w konkursie najwięcej punktów zdobył uczeń klasy VI a  – Dominik Możdżeń. Punkty reprezentantów każdej w klas po zsumowaniu pokazały, że klas VI b ma nieco większą wiedzę nt. treści lektur, niż ich przeciwnicy z VI a.

Uczniowie zapytani o to, dlaczego ważne jest czytanie, odpowiedzieli niczym bohaterka jednej z książek, choć nie z lektury:

 ,,Książki są bramą, przez którą wychodzisz na ulicę, mówiła Patricia. Dzięki nim uczysz się, mądrzejesz, podróżujesz, marzysz, wyobrażasz sobie, przeżywasz losy innych, swoje życie mnożysz razy tysiąc. Ciekawe, czy ktoś da ci więcej za tak niewiele”.

 ,,Królowa Południa" Arturo Perez-Reverte

Renata Szymula

Spotkanie z rodzicami 24.11.2016 r.

nt. wpływu czytania na rozwój dzieci

[poczytaj o  zaletach czytania...]

Spotkanie autorskie z Bogumiłą Hajdasz

14.11.2016 r. odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej spotkanie autorskie z poetką ze Świdnicy, panią Bogumiłą Hajdasz, w którym uczestniczyli uczniowie kl. IVa i IVb wraz z panią Małgorzatą Węgłowską, (nauczycielką języka polskiego), Renatą Szymulą (bibliotekarzem) i Bożeną Trubiłowicz (kierownikiem GBP w Świdnicy). Wspólne spotkanie pani Hajdasz rozpoczęła od przedstawienia się. Krótko opowiedziała o roli, jaką odegrała w jej życiu babcia, która czytała jej bajki do snu. Zaszczepiła w niej miłość do książek i do czytania, gdyż sama znała na pamięć wiele utworów klasycznej literatury polskiej. Autorka zaprezentowała uczniom wydane broszurki ze swoimi wierszami. Pisarka przeczytała uczniom swoje opowiadanie pt. ,,O mróweczce ogrodniczce”. Zapytała uczniów o to, co w życiu jest najważniejsze. Uczeń Hubert Laurent odpowiedział, że najważniejsze jest, aby mieć przyjaciół, dzielić się z nimi i cieszyć się z każdego dnia. Autorka dała mu w nagrodę swoje wydanie książki H. Sienkiewicza pt. ,,Ogniem i mieczem”.

Wrzesień z Henrykiem Sienkiewiczem

We wrześniu nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję pod hasłem „Narodowe czytanie”. W roku Henryka Sienkiewicza to właśnie jego dzieła mogliśmy posłuchać w Zespole Szkół
w Świdnicy. Uczniowie klas III SP czytali dla koleżanek i kolegów nowelę pt. „Janko Muzykant”. Dla Doriana Gila, Marceliny Partyki, Dominika Wysockiego i Oliwii Rożniatowskiej było to ogromne przeżycie. Na zakończenie Marta Białek z kl. III a zagrała na skrzypcach znaną melodię. Natomiast uczniowie kl. IV-VI SP oraz I-III Gimnazjum mogli posłuchać fragm. „Quo vadis” na lekcjach języka polskiego. Na spotkaniach poświęconych czytaniu książek H. Sienkiewicza zostały przedstawione informacje dotyczące życia i twórczości pisarza. Dla gimnazjalistów przygotowano prezentację z udziałem lektora, a ilustracją do tekstu były obrazy filmowe z adaptacji powieści. Uczniowie mieli możliwość obejrzeć wystawę prezentującą życie oraz dorobek twórczy pisarza. Ślady „Quo vadis” odnajdywano nie tylko na lekcjach języka polskiego, ale również na lekcjach historii oraz religii. Kontynuacją tej akcji będzie przeprowadzenie konkursu na temat życia
i twórczości Sienkiewicza, dlatego uczniowie naszej szkoły otrzymali niezbędne materiały.

[zobacz zdjęcia...]

zespół humanistyczny

Realizacja rządowego programu "Książka naszych marzeń"


tekst na podstawie artykułu Iwony Chądzyńskiej
[zobacz szczegóły...]
[zobacz listę projektów...]
 1. Ogólnopolska akcja ""Narodowe Czytanie" - 7.09.2015r.
 1. Spotkanie autorskie z Bogumiłą Hajdasz [zobacz szczegóły...]
 2. Warsztaty zajęciowe w Mediatece ,,Szklana pułapka" WIMBP w Zielonej Górze
9 grudnia 2015 r. klasa VIa i VIb wybrała się na wycieczkę do Mediateki ,,Szklana pułapka” należącej do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach poświęconych subkulturom młodzieżowym i różnym rodzajom muzyki. Dowiedzieli się, że Mediateka jest miejscem spotkań, zabaw, turniejów w gry komputerowe i planszowe, warsztatów, rozmów o muzyce, filmie i fotografii. Można tam również ciekawie spędzać wolny czas grając na przykład na playstation, ale także wypożyczać książki, filmy na DVD i płyty muzyczne. Uczniowie dowiedzieli się też, jakie inne działania podejmowane są w Mediatece dla zainteresowanych w celu promowania kultury w Zielonej Górze.

 

R. Szymula, M. Węgłowska


Przyjdź do biblioteki, a przekonasz się, że:

Posiadamy ponad 16 tys. egzemplarzy książek w bibliotece szkoły podstawowej i około 2 tys. w bibliotece gimnazjum.

Bibliotekarz chętnie udziela informacji o zasadach korzystania z katalogów i pozyskiwania informacji na dany temat. Pomoże również w doborze ciekawej książki.

W bibliotece można rozwijać zainteresowania i miło spędzać czas czytając prasę i przeglądając wartościowe strony internetowe.

Oferujemy bogaty księgozbiór, w tym wiele bestsellerów z literatury pięknej, literaturę fachową oraz duży wybór słowników i encyklopedii z różnych dziedzin.

Na miejscu można korzystać z podręczników do przedmiotów ogólnokształcących oraz materiałów pomocniczych.

Można bezpłatnie korzystać z komputerów i Internetu.


Zajęcia dodatkowe:

 

Kółko czytelniczo-medialne dla uczniów klas II-III  SP, s. 47

gr. 1  (uczniowie kl. II)  - WTOREK      7 lekcja (1345 - 1430), sala  47 (biblioteka gimnazjum)  

 

gr. 2  (uczniowie kl. III) - ŚRODA  7 lekcja (1345 - 1430), sala  47 (biblioteka gimnazjum)