BIBLIOTEKA SZKOLNA

Opiekun - Renata Szymula

CZYTELNIA INTERNETOWA

W bibliotece Gimnazjum dostępne są dla uczniów 4 komputery. Stanowią one pracownię komputerową i czytelnię internetową. Do dyspozycji uczniów jest też kopiarka, skaner i drukarka.

Pracownia ta powstała, ponieważ nasza szkoła idzie z postępem czasu. Ów postęp związany jest ze zmianami, jakie zachodzą we współczesnych bibliotekach i tych dużych (jak np. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze, czy Gminna Biblioteka Publiczna w Świdnicy),i tych mniejszych, czyli jak w Zespole Szkół w Świdnicy (bibliotece szkolnej). Z definicji biblioteka jest składnicą książek. Jest to oczywiście podstawowa funkcja każdej z bibliotek. Nie zapominajmy jednak o tym, że informacje w obecnym świecie są przechowywane nie tylko w formie zadrukowanej na papierze, ale znajdują się na różnych nośnikach informacji. Z najważniejszych można wymienić: CD, DVD, VHS, CD-ROM, taśmy audio-wideo, dyskietki itp. Zachodzi stąd konieczność przechowywania w bibliotekach informacji znajdujących się na różnych nośnikach. Biblioteki musiały się przerodzić w nowoczesne centra informacji. Bibliotekarz nie tylko posiada je w swoich zbiorach, informuje o zawartości księgozbioru, udziela pomocy przy wyszukiwaniu różnych informacji, ale i stwarza warunki do zapoznania się z informacjami zapisanymi na różnych nośnikach

Przykładem największego na świecie centrum informacji jest Centrum Georges Pompidou w Paryżu. Jest to największa mediateka na świecie. Więcej o tej i o innych bibliotekach francuskich możesz się dowiedzieć w bibliotece Gimnazjum Zespołu Szkół w Świdnicy. Do wglądu jest praca mojego autorstwa pt.

,,BIBLIOTEKI WE FRANCJI -PODZIAŁ, INICJATYWY, RYS HISTORYCZNY I ZASOBY NOWOCZESNEGO CENTRUM INFORMACJI"

Zapraszam do korzystania z pracowni i czytelni internetowej. Możesz pracować na komputerach, wyszukiwać różnego typu informacje, wykorzystywać sprzęt do celów naukowych. Służę pomocą i radą.