BIBLIOTEKA SZKOLNA

Opiekun - Renata Szymula

Warsztaty biblioterapeutyczne

Po co? W nowoczesnej szkole nauczyciele nie tylko edukują, ale i wychowują. Ponieważ młodzi ludzie, niedoświadczeni życiowo nie potrafią często radzić sobie z własnymi problemami, dlatego my nauczyciele powinniśmy szukać różnorodnych metod i form pracy z nimi.

Dlaczego biblioterapia? Tekst pisany i mówiony od wieków stanowi podstawę oddziaływań wychowawczych. W dobie Internetu oraz szybkich przemian społeczno-kulturowych jego znaczenie jest nadal aktualne. Pomimo tak znakomitego rozwoju techniki, ludzie wciąż chętnie sięgają po książkę. Obcowanie z nią daje możliwość wzbogacania wyobrażeń, przemyśleń, doświadczeń oraz wglądu we własne pragnienia i potrzeby. Postanowiłam również w roku szkolnego 2008/2009 wprowadzić warsztaty biblioterapeutyczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, by wspomóc pedagoga i wychowawców w pracy z uczniami.

Co to jest biblioterapia? Biblioterapia jest jedną z metod, która pozwala na oddziaływanie na jednostkę lub grupę za pomocą specjalnie dobranego tekstu, jest elementem celowych działań profilaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW BIBLIOTERAPEUTYCZNYCH

Zajęcia biblioterapeutyczne rok szkolny 2012/2013 Plik