OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
I NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. JANA PAWŁA II

Najlepsi uczniowie na koniec roku szkolnego 2014/2015
SZKOŁA PODSTAWOWANajlepsi uczniowie na koniec roku szkolnego 2014/2015
GIMNAZJUM