OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
I NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. JANA PAWŁA II

Najlepsi uczniowie na koniec roku szkolnego 2013/2014
SZKOŁA PODSTAWOWA


Najlepsi uczniowie na koniec roku szkolnego 2013/2014
GIMNAZJUM