OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
I NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. JANA PAWŁA II

Najlepsi uczniowie na koniec roku szkolnego 2011/2012
SZKOŁA PODSTAWOWA

Najlepsi uczniowie na koniec roku szkolnego 2011/2012
GIMNAZJUM