OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
I NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. JANA PAWŁA II

Najlepsi uczniowie w I semestrze roku szkolnego 2010/2011
SZKOŁA PODSTAWOWA

Najlepsi uczniowie w I semestrze roku szkolnego 2010/2011
GIMNAZJUM