DYREKTOR SZKOŁY


Liliana Reimann - nauczyciel dyplomowany

WICEDYREKTOR SZKOŁY


Aneta Bukowiecka - nauczyciel dyplomowany

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Sylwia Weise - nauczyciel dyplomowany
Elżbieta Brzezińska - nauczyciel dyplomowany
Danuta Warecka - nauczyciel mianowany
Sylwia Dybionka - nauczyciel kontraktowy
Marta Fudali - nauczyciel kontraktowy
Agnieszka Marczewska - nauczyciel dyplomowany
Maria Wimońć - nauczyciel mianowany

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE


Wioletta Pajdzik - nauczyciel dyplomowany
Mirella Boj - nauczyciel mianowany

JĘZYK POLSKI

Liliana Reimann - nauczyciel dyplomowany
Teresa Przykuta - nauczyciel mianowany
Jacek Kucharczyk - nauczyciel dyplomowany
Marta Karpińska-Lizurek - nauczyciel mianowany
Małgorzata Węgłowska - nauczyciel kontraktowy

JĘZYK ANGIELSKI


Anita Kucharczyk - nauczyciel dyplomowany
Beata Strzelczyk - nauczyciel dyplomowany
Anna McMurray - nauczyciel dyplomowany

JĘZYK NIEMIECKI

Joanna Granuszewska - nauczyciel kontraktowy
Joanna Jamroziak - nauczyciel dyplomowany

MATEMATYKA

Aneta Bukowiecka - nauczyciel dyplomowany
Jerzy Piotrowski - nauczyciel dyplomowany
Katarzyna Olichwer - nauczyciel dyplomowany
Anna Lisiecka - nauczyciel kontraktowy

HISTORIA I WOS


Ewelina Karasiewicz - nauczyciel mianowany
Grażyna Dzieżyc - nauczyciel dyplomowany

PRZYRODA, GEOGRAFIA


Ewa Pentek - nauczyciel dyplomowany
Grażyna Dzieżyc - nauczyciel dyplomowany
Elżbieta Brzezińska - nauczyciel dyplomowany
Bernardetta Klimczak - nauczyciel dyplomowany

BIOLOGIA, CHEMIA


Bernardetta Klimczak - nauczyciel dyplomowany

FIZYKA

Katarzyna Olichwer - nauczyciel dyplomowany

INFORMATYKA

Marcin Strzelczyk - nauczyciel dyplomowany
Anna Lisiecka - nauczyciel kontraktowy

MUZYKA


Zbigniew Perwiński - nauczyciel dyplomowany

PLASTYKA


Renata Uss-Wocial - nauczyciel dyplomowany

TECHNIKA


Renata Uss-Wocial - nauczyciel dyplomowany
Zbigniew Perwiński - nauczyciel dyplomowany

RELIGIA

Wioletta Tkaczyk - nauczyciel mianowany
Małgorzata Mordel - nauczyciel dyplomowany
ksi±dz Robert Tomalka - nauczyciel mianowany

WYCHOWANIE FIZYCZNE


Małgorzata Furmanek - nauczyciel dyplomowany
Tomasz Cygański - nauczyciel dyplomowany

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE


Renata Uss-Wocial - nauczyciel dyplomowany
Zbigniew Perwiński - nauczyciel dyplomowany

ZAJĘCIA TECHNICZNE


Renata Uss-Wocial - nauczyciel dyplomowany
Zbigniew Perwiński - nauczyciel dyplomowany

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA


Jacek Kucharczyk - nauczyciel dyplomowany

BIBLIOTEKA


Renata Szymula - nauczyciel dyplomowany

PEDAGOG


Eliza Wiszniewska - nauczyciel dyplomowany

LOGOPEDA


Sylwia Madera - nauczyciel dyplomowany

¶WIETLICA


Danuta Warecka- nauczyciel kontraktowy

FILIA SP KO¬LA

Zuzanna Piwiec - nauczyciel dyplomowany
Mariola Zapotoczna - nauczyciel dyplomowany
Arleta Szyngiel - nauczyciel dyplomowany
Małgorzata Nowacka - nauczyciel kontraktowy